Ræktun

Northlight Seafood mun rækta krækling á flekum og vinna ferska og frystar afurðir úr kræklingnum. Vinnslutækni og framleiðsluferlar eru þekktir. Unnið hefur verið að þróun flekaræktuna í nokkur ár og ræktunarleyfi hefur verið veitt í Skötufirði til 3ja ára og tilraunaræktun í Hvammsfirði.

Kræklingamarkaður er stór og töluverð eftirspurn er eftir kræklingi. Markaðir fyrir frystar og virðisaukandi afurðir eru vænlegir fyrir það magn sem hér er gert ráð fyrir að vinna.

Flekar

Það sem gerir þessa viðskiptahugmynd frábrugðna öðrum er ný útfærsla á flekaræktun. Nýnæmið í verkefninu byggir að mestu leyti á útfærslu á flekunum og uppskeruferlinu. Flekarnir fljóta á yfirborði sjávar og eru í lit sem fellur vel við litbrigði hafflatarins. Lirfur kræklings festast á ræktunarlínurnar undir flekanum, þar sem þær vaxa og dafna.

Hver fleki liggur tvö ár í sjó eða þar til að kræklingur er fullvaxinn. Flekarnir eru hífði um borð þar sem kræklingarnir losaðir af í söfnunarþró og þaðan í geymslugáma sem eru fullir af sjó. Áætlað er að vera með 12.000 fleka í ræktuninni og notast verður við sérhannað skip. Þegar skel hefur verið fjarlægð af flekum eru þeir lagðir niður aftur á öðrum stað.

Cultivation

Northlight Seafood will grow mussels on rafts and process fresh and frozen products from the mussels. Processing technology and production processes are known. Work has been done on the development of raft farming for several years and a farming license has been granted in Skötufjörður for 3 years and experimental farming in Hvammsfjörður

Rafts

What makes this business idea different from others is a new approach on raft farming. The project innovation is based on improved implementation of rafts and harvesting process. The rafts float on the ocean surface and match in color with the ocean surface. Mussel larvae attach themselves to the culture lines under the raft, where they grow and thrive.

Each raft is kept in the ocean for two years or until the mussel is fully grown. The rafts are hoisted on board, where the mussels are unloaded into collection troughs and from there into storage containers filled with seawater. It is planned to have 12,000 rafts in the farm and a specially designed vessel will be used. Once the shell has been removed from the rafts, the rafts are again placed in different location.